תנאי שימוש באתר זמן מקומי

שימוש באתר זמן מקומי שכתובתו היא https:///zmanmekomi.com להלן, האתר, להלן זמן מקומי מהווה הסכמה מלאה על ידי משתמש הקצה (את, אתה או אתם), להלן, ״משתמש הקצה״ וכן על ידי המדריכים, המארגנים, חברות ההפקה וכל ספק אחר שאיתו יש לאתר שיתוף פעולה, להלן ״בית העסק״, לכל התוכן הנכתב בהמשך ולכל ההשלכות והמשמעויות המשפטיות שבו. 

כל פעולה באתר מצדו של משתמש הקצה בין אם היא רכישה של כרטיסים בחנות המקוונות, להלן חנות הפעילויות, הוספת פעילות לחנות, פתיחת חשבון כדי לרכוש או לשמור מקום בפעילות המוצעת בחנות, שמירת מקום בפעילות מבלי לשלם או שליחת שאלה לבית העסק לא יכולים להיעשות ללא הסכמה לכל התנאים המפורטים תחת תנאי השימוש שלנו המהווה הסכם בינינו לבינך. 

כל פעולה באתר מצדו של בית העסק כגון הוספת פעילות לחנות, ניהולה, אישור או ביטול של הזמנות משתמשי קצה, שינוי מחירים, תכתובות עם משתמשי הקצה וכל מה שיש בו כדי להטעות או להוליך שולל את משתמש הקצה תוך שימוש בפלפפורמה של האתר הינה הפרה של תנאי השימוש. 

אין להשתמש באתר בשום צורה במידה ואינך מסכימ/ה ולו עם אחד התנאים המפורטים תחת תנאי השימוש ומאידך, שימוש באתר הינו הצהרה על הסכמה וקבלה של כל תנאי השימוש ללא יוצא מהכלל וויתור על כל תביעה, טענה או דרישה נגד האתר ומנהליו. 

טענות שיתקבלו תהיינה אך ורק אלה המהוות הפרת התחייבות מצדנו בהתייחס לתנאי השימוש שאנו עצמנו התווינו. 

זמן מקומי הינו בית עסק אמריקאי הרשום תחת השם ZMAN MEKOMI, מוגדר LLC ומספר הרישום שלו EIN: 83-2952010

א. השימוש באתר

  1. האתר הינו מגזין מקוון (online) ברשת האינטרנט המציע תוכן רב ובו כתבות עיתונאיות בתחומי התיירות בארץ ובחו״ל וכן בתחומים כמו רילוקיישן והשתקעות בחו״ל. בנוסף מפרסם האתר תוכן שיווקי במידה מועטה יחסית וכן קישורי שותפים (affiliate links) של אתרי הזמנות למלונות או אתרי הזמנות לפעילויות בחו״ל. בין יתר התחומים שבהם עוסק המגזין המקוון גם תחום פעילויות הנופש בארץ ובחו״ל, החל מסיורים מודרכים, דרך הרצאות, חופשות ועד סדנאות ופעילויות יחודיות נוספות. כל הפעילויות המוצעות באתר מאוגדות תחת קטגוריית הנקראת חנות הפעילויות, להלן ״חנות הפעילויות״. בחנות ניתן לרכוש כרטיסים לפעילויות, לשמור מקום לפעילויות (תשלום בזמן הפעילות בבית העסק), לקבל אישורי מארגנים על השתתפות בפעילויות, לבטל פעילויות, לפנות לבתי העסק ולנהל את הרישום לפעילויות דרך לוח בקרה. 
  2. האתר אינו יוזם של אף לא אחת מהפעילויות המוצעות בחנות הפעילויות, אינו מפעיל שלהן, אינו משתתף בהן ואין לו כל חלק באספקה או בביצוע שלהן. האתר מספק כרטיסי כניסה או אפשרות לשמירת מקום, בתשלום או בחינם, בפעילויות המוצגות בו בלבד. 
  3. בתי העסק יכולים להשתמש באתר כדי להציג את מרכולתן השיווקית בין אם זה סיור מודרך או הרצאה או כל פעילות אחרת, בדרך כלל בהקשר של חופשה ונופש. בהיות האתר כלי שיווקי בלבד אין בחובו כל חובה או התחייבות או אחריות בכל הנוגע לשירותים עצמם, לתוכן שלהם ולכל מהות אחרת שאינה אינפורמטיבית ולצרכי מכירה. למען הסר ספק, האתר אינו מספק כל תוכן פיזי או רעיוני לפעילויות המוצגות בו ובוודאי שאינו משתתף בהן כיצרן שלהן, יוצר שלהן או מפעיל. 
  4. תנאי השימוש המופיעים באתר הינם הסכם הקובע את האופן שבו עליך, משתמש הקצה, או עליך, בית העסק, להשתמש בו ויש בשימוש באתר הסכמה לכל אותם תנאי שימוש המפורטים בו מתחילתו ועד סופו. 
  5. אין להעביר את זכות השימוש באתר למשתמש קצה אחר או לבית עסק אחר או לכל צד ג׳ וזכות זאת הינה אישית בלבד. 
  6. אין להעביר לצד שלישי את הסיסמה המשמשת לצורך פעולות כגון כניסה לאתר, ביצוע של רכישת כרטיסים, הוספת פעילויות, עידכון פעילויות ופעולות אחרות. תנאי זה חל על  משתמש הקצה וכן על בית העסק המשתמשים באתר. האחריות על הסודיות של הסיסמה הינה של משתמש הקצה ושל בית העסק. 
  7. במידה והגלישה באתר מופרעת באופן זמני או לצמיתות בשל סיבות כלשהן ובתוך כך כלול אובדן של המידע תוך כדי העברתו ברשת, משתמש הקצה ובית העסק פוטרים את זמן מקומי מכל אחריות. הדבר נכון גם למצב בו האתר הופך בלתי זמין אם באופן זמני או לצמיתות. הפטור מאחריות שמשתמש הקצה ובעל העסק מעניקים לאתר יחול על כל נזק או הפסק שייגרם עקב היעדר הזמינות של האתר או שיבושים טכניים שנוצרו בו, באופן זמני או לכל משך אפשרי. 
  8. לאתר זמן מקומי הזכות לשנות או להפסיק ללא כל הודעה או פרסום את כל אחד מהמאפיינים הטכניים והרעיוניים של האתר לרבות שיטת העברת מידע, מהירות העברת מידע, שעות פעילות, ציוד לצורך גישה, מיקום שרתים, שערי תשלום (Gateways) בקופת חנות הפעילויות וכן כל מאפיין אחר של האתר שיש בו לשנות מהותית את תוכנו ופועלו. 
  9. השימוש באתר מותר לכל אדם בעל כשרות משפטית שגילו גדול מ- 18 ואשר ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. השימוש מותר גם  לתאגידים ובתוך כך רכישת פעילויות או מכירתן. 
  10. זמן מקומי יכול ורשאי למנוע ממך ומכם את השימוש באתר אם לתקופה מוגבלת או למשך בלתי מוגבל על פי שיקול הדעת הבלעדי של בעלי האתר ומבלי לתת כל הסבר בכתב או בעל פה. מניעת השימוש באתר עשוי לחול במקרים בהם תנאי השימוש הופרו על ישי משתמש הקצה או בית העסק, הוזן מידע שגוי בזמן רישום או מכירה של פעילות, בוצע מעשה או מחדל העשוי לפגוע בזמן מקומי או במי מטעמו או בפעילות האתר או בצד שלישי כלשהו ובתוך כך משתמשי קצה ובתי עסק, או נעשה שימוש לא ראוי בכרטיס אשראי חסום או מוגבל או אם הפעילות שנוספה לאתר על ידי בית העסק או משתמש הקצה אינם מתאימים לרוח האתר ולפועלו מסיבה כלשהי ועל פי שיקול הדעת של בעלי האתר.