אירועים מתקרבים

תאריך/זמן אירוע
ספטמבר 30, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 1, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 7, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 8, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 14, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 15, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 21, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 22, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 28, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל
אוקטובר 29, 2021
10:30 - 13:00
סיור קולינרי בשוק הכרמל
כיכר מגן דוד, תל אביב ישראל