להלן פירוט אירועים קרובים בלונדון לשבועות הבאים, כולל אופציה להזמנת כרטיסים לכל אחד מהאירועים המצוינים ברשימה.