סיור קבוצתי בעברית לרובע המארה בפריז

לפרטים והרשמה