יהדות ברלין והרייך ה-3

על ידי הטיולים של נדב

מסע אל החיים היהודיים בברלין לפני, במהלך ואחרי השואה.