סיור מיוחד של ברלין הקומוניסטית והחומה

בשלב זה יוצאים סיורים פרטיים בלבד והצעת המחיר מתייחסת לסיור פרטי.