פראג: סיור בעיר העתיקה והעיר “החדשה” ועד הרובע היהודי

הסיור יוצא מהכיכר הגדולה בעיר, ככר ואצלאב והפסאז’ים המיוחדים סביבה. בסמטאות העיר העתיקה וסביב ככר השעון המפורסמת, נשמע על ההיסטוריה המורכבת של העיר ועל האדריכלות המרשימה המאפיינת אותה. ברובע היהודי נכיר את האגדות הנודעות על הגולם והמהר”ל, לצד מאפייני אדריכלות בתי הכנסת המתמזגים בסביבתם.

להרשמה

שם(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY
DD סלאש MM סלאש YYYY