סיור בותיקן בעברית, בקבוצה

סיור קבוצתי עם מדריך בעברית.

להרשמה