סיור אמנות רחוב פרטי, בשכונת לבאפייס, מדריד

גמישות בביטול והחזר מלא, במידת הצורך. הסיור הפרטי לקבוצה של עד שמונה משתתפים בלבד. 

להרשמה

שם(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY
DD סלאש MM סלאש YYYY