טיול יום למכרות המלח סלניק פראחוב

הפעילות, בעברית.

לפרטים והרשמה