טיול יום להרי הבוצץ ולכפרים רומנים שהזמן עמד בהם מלכת

הפעילות, בעברית.

לפרטים והרשמה