בעקבות יהדות ברלין – סיור קבוצתי בעברית

סיור קבוצתי היוצא פעמיים בשבוע 10:00 מנקודת המפגש החדשה בכתובת טרמינל 1 ברחוב נירנברג.

להרשמה