אמסטרדם המיטב, סיור קבוצתי בעברית

על ידי איזיריידר אמסטרדם

כרטיס ילד מיועד לילדים עד גיל 12 בלבד והינו חצי מחיר מכרטיס מבוגר. המחיר המעודכן יופיע לאחר בחירת המשתתפים. 

מבוגר
ילד