תרבות וטבע

אירועים קרובים

thoughts on “תרבות וטבע

 1. ווקומרס says:

  Stripe charge authorized (Charge ID: ch_1Dk5gkGURUpaeY2ybG1LZDlB). Process order to take payment, or cancel to remove the pre-authorization. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

 2. ווקומרס says:

  Stripe charge authorized (Charge ID: ch_1EBN8UGURUpaeY2ywz6neilP). Process order to take payment, or cancel to remove the pre-authorization. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

 3. מערכת זמן מקומי says:

  מצב ההזמנה שונה ממצב בהשהייה למצב הושלם.

 4. ווקומרס says:

  Refunded 26.00 – Refund ID: re_1EBNzyGURUpaeY2y17yPQBmI – Refunded via Stripe Dashboard

 5. ווקומרס says:

  Stripe charge authorized (Charge ID: ch_1ELx3dGURUpaeY2y6eFKjaPe). Process order to take payment, or cancel to remove the pre-authorization. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

 6. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 7. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 8. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 9. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 10. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 11. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 12. ווקומרס says:

  בהמתנה לתשלום (unilateral). מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

 13. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 14. ווקומרס says:

  הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 15. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 16. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 17. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 18. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 19. ווקומרס says:

  בהמתנה לתשלום (unilateral). מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

 20. מערכת זמן מקומי says:

  מצב ההזמנה שונה ממצב בטיפול למצב ממתין לתשלום.

 21. ווקומרס says:

  הזמנה בוטלה על ידי לקוח. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

 22. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 23. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 24. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 25. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 26. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 27. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בזמן הפעילות. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 28. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בזמן הפעילות. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 29. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בזמן הפעילות. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

 30. ווקומרס says:

  התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.