קניה

אירועים קרובים

 • אין אירועים בקטגוריה זו
 • thoughts on “קניה

  1. ווקומרס says:

   Stripe charge authorized (Charge ID: ch_1Dk5gkGURUpaeY2ybG1LZDlB). Process order to take payment, or cancel to remove the pre-authorization. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

  2. ווקומרס says:

   Stripe charge authorized (Charge ID: ch_1EBN8UGURUpaeY2ywz6neilP). Process order to take payment, or cancel to remove the pre-authorization. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

  3. מערכת זמן מקומי says:

   מצב ההזמנה שונה ממצב בהשהייה למצב הושלם.

  4. ווקומרס says:

   Refunded 26.00 – Refund ID: re_1EBNzyGURUpaeY2y17yPQBmI – Refunded via Stripe Dashboard

  5. ווקומרס says:

   Stripe charge authorized (Charge ID: ch_1ELx3dGURUpaeY2y6eFKjaPe). Process order to take payment, or cancel to remove the pre-authorization. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

  6. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  7. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  8. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  9. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  10. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  11. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  12. ווקומרס says:

   בהמתנה לתשלום (unilateral). מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

  13. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  14. ווקומרס says:

   הזמנה שלא שולמה בוטלה – מסגרת הזמן הסתיימה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  15. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  16. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  17. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  18. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  19. ווקומרס says:

   בהמתנה לתשלום (unilateral). מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בהשהייה.

  20. מערכת זמן מקומי says:

   מצב ההזמנה שונה ממצב בטיפול למצב ממתין לתשלום.

  21. ווקומרס says:

   הזמנה בוטלה על ידי לקוח. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בוטל.

  22. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  23. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  24. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  25. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  26. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  27. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בזמן הפעילות. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  28. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בזמן הפעילות. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  29. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בזמן הפעילות. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.

  30. ווקומרס says:

   התשלום יבוצע בעת המסירה. מצב ההזמנה שונה ממצב ממתין לתשלום למצב בטיפול.