כל מה שיש לנו על סוגי חוויה

זה לא רק לאן, אלא גם איך.