page contents

קברי המלכים בפאפוס קפריסין

קברי המלכים הוא בית קברות חצוב בסלע שני ק”מ צפונית לנמל פאפוס בקפריסין. זהו אתר מורשת עולמית של אונסק”ו. הקברים התת קרקעיים, שרבים מהם מתוארכים למאה ה -4 לפנה”ס, נחצבו מתוך סלע מוצק, ונחשבו לאתרי הקבורה של האריסטוקרטים והפקידים הגבוהים עד למאה השלישית לספירה (השם בא מן הפאר של הקברים, מלכים לא נקברו כאן). חלק מהקברים כוללים עמודים דוריים וקירות צבועים. חפירות ארכיאולוגיות עדיין מתבצעות באתר. הקברים נחצבו בסלע.

אף על פי שהקברים ידועים ונחקרו כלאחר יד במשך מאות שנים, הם נחשפו לראשונה לחפירה שיטתית בשנות השבעים המאוחרות ובשנות השמונים, בהנהגתו של ד”ר סופוקלס חג’יסאוואבס, לשעבר מנהל העתיקות של הרפובליקה של קפריסין.

ד”ר הדג’יסבוס הכין את הממצאים לפרסום בסיוע המשלחת האוסטרלית האוסטרלית לפאפוס.

חלק מחשיבותם של הקברים טמון בהרגל הפפהיאני הכולל אמפורות רודיות בקבורה. באמצעות חותמות הייצור המונחות על ידיות של אמפורות אלה, ניתן לתת להן תאריך, מאותה קבורה יוונית רומית.