page contents

‘יש לי טיפול רפואי חשוב בארץ, האם כדאי לי לחכות עם טופס ניתוק התושבות בביטוח הלאומי?..’

נדב שואל:

שלום טארק ואלינור ותודה לכם על היוזמה המבורכת הזו, יש לי המון שאלות פתוחות שאני לא מצליח לקבל עליהם מענה. אני מקווה שתוכלו לענות על השאלות שלי או לפחות על חלקן. אני חי בברלין עם אשתי והילדה כבר חצי שנה. לפני כן גרנו בקפריסין במשך חמש שנים.

הבנתי כי הביטוח הלאומי אמור לנתק לי את התושבות אחרי מילוי טופס מצדי. יש לנו טיפול רפואי חשוב לעשות בינואר אז הייתי רוצה להתייעץ האם עדיף לי לחכות עם מילוי טופס או שגם ככה הטופס לא משנה כי אני כבר בחו”ל חמש שנים ואין לי זכויות רפואיות בארץ ממילא?

אני עדיין משלם ביטוח לאומי בארץ. אפשר להפסיק עקרונית בגלל האמנה שיש בין ישראל וגרמניה? ברגע שביטוח לאומי פלטו אותנו, אשתי עדיין תוכל ללדת בארץ? האם הפנסיה שמורידים לי עכשיו כל חודש ניתנת למשיכה במלואה בסוף התקופה שלי בגרמניה?

ושאלה אחרונה לגבי מסים – התחלתי לעבוד בפברואר 2017 ואני מרגיש שהחלק של המסים גדול מאוד. אני צריך לקבל זיכוי די גדול,  מה הפרוצדורה? ומתי אני יכול לבקש את הזיכוי?

צוות פירמת Relotax משיב:

נדב שלום רב,

להלן תשובתנו לשאלות הרלוונטיות:

ניתוק תושבות לצורכי ביטוח לאומי נעשה בשתי דרכים:

האחת – כשהאדם פונה באופן ייזום ועצמאי למוסד לביטוח לאומי ומבקש להכיר בו כתושב חוץ לצורכי ביטוח לאומי ובעצם להפסיק לשלם להם, הבקשה נעשית על ידי מילוי טופס 627 של המוסד לביטוח לאומי “שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו”ל”. אך עצם הגשת הטופס כמובן אינו המכריעה אלא המצב בפועל ומקום מרכז החיים של האדם.

הדרך השנייה – הביטוח הלאומי בעצמו מנתק את האדם לאחר שהגיע למסקנה כי הוא כבר אינו תושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי ואינו זכאי לזכויות מהביטוח הלאומי. הביטוח לאומי עלול/עשוי לעשות שימוש בסמכות זו גם לאחר שהאדם מבקש גמלה מסוימת ואין תקופה קבועה.

בהתייחס למקרה שלכם, יש לבדוק את הסטטוס שלכם בביטוח לאומי שכן אינכם שוהים בישראל כחמש שנים וחצי ויכול להיות שבבואכם לדרוש זכויות רפואיות בעוד כחודש הביטוח הלאומי יטען שאתם מהווים תושבי חוץ בפועל – גם אם במחשב של המערכת אתם רשומים כתושבים ואף כאלה המשלמים ביטוח לאומי.

בהמשך לכך חשוב להדגיש כי עצם העובדה שהנך משלם ביטוח לאומי אינו אומר שאתה נחשב כתושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי המבוטח על פי חוק ולהיפך – אלא שהדבר מוכרע לפי מרכז החיים. במילים אחרות, התשלום אינו יוצר את התושבות ואי התשלום המלא אינו מבטל את התושבות.

השאלה אם אתה נחשב כתושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי או שמא הפסקת להיות כזה היא שאלה מורכבת מאוד שמוכרעת לפי מבחן מרכז החיים שלך ובהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.

לדעתנו יש לבדוק קודם כך את הסטטוס הרשום אצל ביטוח לאומי ובמקביל לבצע בדיקה משפטית מהותית לבדיקת הסטטוס שלך בפועל על פי חוק.

מנגד יש להביא בחשבון את הסוגיה הבעייתית שאם היית תושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי היה עליך לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור כולל של כ 12% (ביטוח לאומי בשיעור של 7% ומס בריאות בשיעור של 5%) על הכנסותיך מקפריסין (אין אמנת ביטוח לאומי עם קפריסין)! ועל הכנסותיך מגרמניה. יחד עם זאת, עם גרמניה קיימת אמנת ביטוח לאומי שעשויה למנוע את התשלום של ביטוח לאומי בשיעור של 7% אך אינה מונעת את התשלום של מס בריאות בישראל בשיעור של 5% ככל שהינך מסווג כתושב ישראל.

לאור שני השיקולים הסותרים חובה להיוועץ עם מומחים בדבר שישקלו את שני השיקולים ואת מידת החשיפה לתשלום 12% מההכנסות. יודגש גם כי תשלום ביטוח לאומי מינימלי מגדיל את הסיכון לסיווג כתושב ישראל.

לנושא אמנת ביטוח לאומי:

כל עוד אדם נחשב כתושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי הוא ישמר את מרבית הזכויות שלו בביטוח לאומי אך מנגד יחויב לשלם ביטוח לאומי (7% מההכנסות) ומס בריאות (5% מההכנסות) על כלל הכנסותיו מגרמניה ומישראל. יחד עם זאת, לאור קיומה של אמנת ביטוח לאומי בין ישראל לגרמניה, בתנאים שנקבעו בה ניתן לקבל פטור מתשלום ביטוח לאומי בישראל באם ישולם לגביך ביטוח לאומי בגרמניה – ורק באותן נסיבות בהן נקבע באמנה שהדבר אפשרי. שים לב כי אמנה זו אינה חלה על מס בריאות שעומד על כ 5% מכלל ההכנסות בגרמניה וישראל.

לכן, אין קשר בין קיומה של אמנת המס לבין חובת התשלום שלך לביטוח הלאומי. הבדיקה צריכה להיות האם אתה עדיין תושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי? ואז תוכל ליהנות מקיומה של האמנה (במידה והנסיבות לפטור חלות עליך) או האם אתה כבר לא תושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי ואז אתה כלל לא צריך לשלם ביטוח לאומי בישראל וגם לאמנה אין תכלית במקרה זה.

במילים אחרות, אם אתה עדיין נחשב כתושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי אז האמנה חלה והיא עשויה למנוע את תשלום ביטוח לאומי אך אינה מונעת תשלום מס בריאות בשיעור של 5% מההכנסות. אם אינך תושב – אז לאמנה אין כל תחולה כבר ואינך חייב לשלם ביטוח לאומי ללא קשר לאמנה.

לגבי למענק לידה בישראל:

גם בנושא לידה בישראל הכלל הוא אותו כלל, אם אתם עדיין מסווגים כתושבי ישראל לצורכי ביטוח לאומי אז תוכלו ליהנות מכל הזכויות שביטוח לאומי מעניק לאישה יולדת בישראל. אם אתם תושבי גרמניה כבר אז המוסד לביטוח לאומי ישלם את דמי האשפוז ויקבלם מגרמניה בהנחה שאתם משלמים ביטוח לאומי גרמני.

יצוין, כי תקופת השהייה בקפריסין עלולה לבטל את הזכאות לזכויות לעיל והדבר מחייב בדיקה לגופו של עניין.

לעניין המסים והחזרי המס:

לא ברור אם הכוונה למס גרמניה או ישראלי – והינך מוזמן לפנות בשנית בשאלה בסוגיה זו בצורה רחבה יותר.

אך ככל שהכוונה להחזר מס ששולם בישראל בעבר אז יצוין כי הגשת דוח להחזר מס עבור ישראלי שהיגר לחו”ל שכוללת את ההכנסות שהופקו לפני ההגירה אך לא את ההכנסות מחו”ל תציף מיד את השאלה האם מבקש ההחזר הינו תושב לצורכי מס בישראל והאם ההכנסות מחו”ל חייבות כלל במס בישראל בידי המבקש לפי הדין הישראלי ואמנת המס בין המדינות – שאלות שאינן פשוטות כלל ומערבות שאלות משפטיות של מיסוי בינלאומי.

כל עוד סכום המס להחזר הינו נמוך אנו ממליצים שלא להגיש הדוח להחזר, לפחות בשנים הראשונות להגירה או רילוקישן. אם סכום ההחזר גדול אז ניתן לשקול (ובזהירות) את פוטנציאל ההחזר ואת הסיכונים הכרוכים בכך, לרבות שאלת התושבות לצורכי מס וביטוח לאומי ורק לאחר היוועצות עם מומחים.

לעניין הפנסיה ו”קינדר לנד”:

צוות RELOTAX מייעץ אך ורק בנושאים מיסוי וביטוח לאומי לישראלים שירדו מהארץ או לתושבים חוזרים. יש להפנות את השאלה ליועץ פנסיוני ולגורם הרלוונטי בנושא “קינדר לנד”.

המשיבים:

עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר, שותף בפירמה ומומחה למסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן.

רואת חשבון אלינור עיני, מצוות רילותקס, מסים.

לייעוץ אישי מלאו את הטופס