‘אני משלם מסים מלאים כאן בגרמניה, האם עלי להסדיר את מעמדי גם מול מס ההכנסה הישראלי?..’

אמיר שואל:

אם אני עובד כשכיר בגרמניה מזה חודש אבל גר פה כבר שלוש שנים ללא צורך במס הכנסה, האם אני עדיין נדרש להסדיר את מעמדי במס הכנסה בישראל למרות שאני משלם פה בגרמניה מס מלא?

צוות RELOTAX משיב:

אמיר שלום,

לשאלתך האם אתה חייב להסדיר מעמדך מול רשות המס בישראל למרות שעזבת את ישראל לפני כשלוש שנים. (נוסיף בהמשך התייחסות גם לביטוח הלאומי) התשובה היא כן בכל מקרה אך תלויה בסוגיית התושבות שלך.

כל עוד אתה נחשב כתושב ישראל לצורכי מס, עליך להגיש דוח מס מדי שנה ולשלם מס וביטוח לאומי על הכנסותיך מגרמניה וכל מקום אחר בעולם וזאת גם אם אתה משלם מס בגרמניה (אם כי המס הגרמני שמשולם מקוזז מהמס הישראלי – אם הבנו נכון שהמעסיק במקרה שלך הוא גרמני והעבודה היא בגרמניה). הדוח צריך להיות מוגש תוך חמישה חודשים מתום כל שנה.

הסיבה לכך היא שתושבי ישראל לצורכי מס חייבים לדווח ולשלם מס (ככל שחל) על הכנסותיהם מכל העולם וכמובן שהדבר נכון גם לגרמניה שבה אתה גר ועובד.

שים לב, אמיר, שהגירה למדינה החתומה עם ישראל על אמנת מס (כמו גרמניה), תושבות לצורכי מס במדינה אחרת ותשלום מס במדינה אחרת עדיין לא פוטרים אותך מדיווח ו/או מתשלום מס בישראל על ההכנסות שלך בחו”ל.

הדרך היחידה שבה תוכל לבחור כדי להימנע מהגשת דוחות מס בישראל ומתשלום מסים בישראל (ככל שחל) היא ניתוק התושבות שלך לצרכי מס בישראל וביטולה. פעולה זאת אינה משימה פשוטה לאור העובדה שמבחני קביעת התושבות לצורכי מס אינם ברורים וחד משמעיים.

אם בעתיד תפסיק להיות מסווג כתושב ישראל לצורכי מס הכנסה וביטוח לאומי – אזי לא תחול עליך החובה להגיש דוח על ההכנסות שלך בגרמניה (או כל מקום אחר מחוץ לישראל). אבל קודם יהיה עליך לוודא עם מומחים בדבר שהצלחת לנתק ולבטל את התושבות שלך לצורכי מס. ההמלצה האחרונה באה לאור העובדה שאי דיווח על הכנסות בחו”ל על ידי תושב ישראל נחשב כעבירה פלילית וחושף אותך גם להטלת קנסות על ידי רשות המס.

כמו כן יש לשים לב האם חל עליך תיקון 223 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקפו בשנת 2016 (למרות שהיגרת לחו”ל לפני). התיקון מחייב בדיקת ימי השהייה שלך בישראל בכל שנה משנת 2016 ובמידת הצורך הגשת דוח ניתוק תושבות לצורכי מס בהתקיים תנאים שנקבעו בחוק והגשתו תיעשה עד חודש מאי מתום שנת מס הרלוונטית. לבדיקת תחולת התיקון עליך והכנת הדוח מומלץ להיעזר במומחים לאור ההשלכות הבעייתיות של התיקון הזה.

הרחבה לגבי תיקון 223 החדש תמצאו בקישור זה.

ניתן לפנות אלינו ליעוץ לגבי אופן ביצוע הליך הניתוק התושבות על פי הדין הישראלי (לצורכי מס ולצורכי ביטוח לאומי)

המשיבים:

עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר, שותף בפירמה ומומחה למסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן.

רואת חשבון אלינור עיני, מצוות רילותקס, מסים.

לייעוץ אישי מלאו את הטופס

האופציה לתגובות נסגרה בינתיים עבור כתבה זאת