לקראת רילוקיישן או הגירה? הנה כמה ענייני מיסוי וביטוח לאומי שאתם מוכרחים לדעת מהם

הגשת דוח על ניתוק תושבות? תשלום מינימלי לביטוח הלאומי? כפל מס לאחר ההגירה? ביקשנו מטארק בשיר ממשרד relotax לעשות לנו סדר במונחים השונים שאולי מוכרים לכם בחלקם. הנה הרשימה שלו

מאת טארק בשיר, פירמת relotax

עצם ההגירה, הרילוקיישן והמגורים בחו”ל אינם אומרים שאתם כבר פטורים ממס בישראל או פטורים מדיווח על ההכנסות שלכם בחו”ל. הדרך היחידה להימנע מהגשת דוחות מס בישראל ומתשלום מס בישראל (ככל שחל) היא ניתוק וביטול התושבות שלכם לצורכי מס בישראל.

האמור לעיל חל גם אם היגרתם למדינה איתה נחתמה אמנת מס וגם אם אתם נחשבים כתושבים לצורכי מס באותה מדינה, לפי דיניה, גם אם אתם משלמים מלוא המס שם וגם אם המס שחל באותה מדינה אינו נמוך במיוחד (כגון ארה”ב). כל עוד אתם נחשבים כתושבים לצורכי מס בישראל חלה עליכם החובה להגיש דוחות מס בישראל ולשלם – לפי נסיבות המקרה – מס בישראל. תשלום המס במדינה אליה היגרתם אינו פוטר אתכם ממס ומדיווח בישראל.

אי הגשת דוחות מס בישראל או אי תשלום מס בהיעדר ניתוק תושבות חושף אתכם לטענות פלילית מצד רשויות המס ולהטלת קנסות אי דיווח וקנסות אי תשלום בסכומים גבוהים. על כן, החלטתכם שלא להגיש דוחות מס בישראל או לשלם מס צריכה להיות מבוססת על ניתוק וביטול התושבות שלכם לצורכי מס לאחר הרילוקיישן או ההגירה.

לא תמיד אפשר לנתק

ניתוק וביטול התושבות הישראלית לצרכי מס או ביטוח לאומי אינו כדאי ואינו אפשרי בכל מקרה ויש לבדוק כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו. ההחלטה בנדון חייבת להתקבל לאחר מתן הדעת לכלל ההשלכות במס הכנסה (בישראל ובחו”ל) ובביטוח לאומי ורק לאחר היוועצות במומחים בדבר.

ניתוק התושבות לצורכי מס מישראל וביטולה אינם משימה פשוטה. העובדה שאתם משלמים מס במדינה אליה היגרתם אינה קובעת כהוא זה שאתם פטורים ממס או מדיווח על הכנסותיכם בחו”ל. עדיין יש לבדוק את ניתוק התושבות כאמור לעיל.

ההגירה לחו”ל עלולה להביא למצבים תדירים בהם מוטל כפל מס, כלומר תשלום מס מלא בשתי מדינות. מצבים אלה עלולים להיות רלוונטיים גם במקרה שההגירה או הרילוקיישן היו למדינה איתה נחתמה אמנת מס. יש לתת את הדעת למצבים אלה ולמצוא להן פתרון מראש. בין אותם מצבים ניתן למנות את המקרים הבאים:

א. תושבות כפולה בשתי מדינות – היינו, שכל מדינה טוענת שהמהגר הוא תושב שלה.

ב. המשך פעילות עסקית בישראל.

ג. החזקה בחברה ישראלית.

ד. עבודה או שירותים שמבוצעים מחוץ למדינה אליה עבר אותו אדם.

ה. הפקת הכנסות, כגון הכנסות משכר דירה, מחוץ למדינה אליה היגרתם.

ו. החזקה בחברה זרה.

לא מה שהיה פעם

החוקים השתנו בצורה מהותית בשנה האחרונה לגבי ישראלים שהיגרו לחו”ל. מה שהיה נכון לפני שנתיים אינו נכון בהכרח גם היום. מה שהיה רלוונטי לישראלים שעברו לפני שנתיים למשל עלול שלא להיות נכון או רלוונטי עוד. כך למשל בשנה האחרונה, נכנס לתוקפו תיקון 223 לפקודת מס הכנסה שמטיל בפעם הראשונה חובת דיווח מיוחדת (דוח ניתוק תושבות לצרכי מס) על ישראלים שהיגרו לחו”ל. כך גם, המוסד לביטוח לאומי שינה את המדיניות שלו לגבי האפשרות לשלם ביטוח לאומי מינימלי שהיה נהוג בעבר. בהקשר זה ראוי לציין שאין לתשלום ביטוח לאומי מינימלי שום אחיזה בחוק והדבר מנוגד לחוק לגבי ישראלים שיש להם הכנסות בחו”ל. כך גם תוקן החוק לאיסור הלבנת הון – תיקון שמקשה על ישראלים להחזיר כספים שהרוויחו בחו”ל לישראל בעתיד.

תיקון 223 לחוק שעבר רק לאחרונה מטיל לראשונה חובת דיווח בישראל על כל ישראלי שהיגר לחו”ל וזאת במקרה שהוא שהה בישראל בשנה מסוימת יותר מ 183 ימים או 30 ימים כשבשנתיים שקדמו לאותה שנה ובאותה שנה שהה מעל 425 ימים (חזקות הימים). אי הגשת הדוח הזה הינה עבירה פלילית ועלולה לפגוע בטענתכם שאינכם תושב זר.

למשל יוסי שהיגר בחודש ספטמבר שנת 2016 ונכח בשנת 2017 רק 35 ימים בלבד יהיה חייב להגיש דוח זה גם בשנת 2016 מאחר והוא שהה בישראל מעל 183 ימים וגם בשנת 2017 למרות שהוא שהה בישראל רק 35 לאחר ההגירה.

גם ביטוח לאומי בעניין

אל תתעלמו מביטוח לאומי מאחר והחשיפה לחובת תשלום ביטוח לאומי בישראל הינה קשה לא פחות ממס הכנסה ועלולה להגיע ל 12% מההכנסות שלכם בחו”ל ואף יותר. כל עוד אתם נחשבים כתושבים בישראל לצורכי ביטוח לאומי הינכם חייבים בתשלום ביטוח לאומי מלא המגיע ל 12% מההכנסות – למעט אם קיימת אמנת ביטוח לאומי עם אותה מדינה אליה עברתם הרלוונטית לכם. ישראלים רבים שמהגרים לחו”ל מפסיקים לשלם על דעתם ביטוח לאומי ללא בדיקה מעמיקה או תכנון נכון. אי תשלום ביטוח לאומי עלול להביא לצבירת חובות גבוהים ועיקולים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

אל תשלמו ביטוח לאומי מינימלי – זו טעות קשה. בעבר, ישראלים רבים אכן שילמו ביטוח לאומי מינימלי והמוסד לביטוח לאומי לא התנגד אקטיבית לכך. אך המוסד לביטוח לאומי שינה עמדתו בעניין. יתרה מכך, אין בסיס בחוק לתשלום ביטוח לאומי מינימלי עבור אדם שנחשב כתושב ישראל ויש לו הכנסות בחו”ל (להבדיל מעקרות בית וסטודנטים שאכן זכאים לשלם ביטוח לאומי מינימלי בהיעדר הכנסות).

לישראל יש מספר מצומצם של אמנות ביטוח לאומי ולעתים תחולתן מוגבלת רק לשכירים ורק לסוגים מסוימים של קצבאות.

ביטוח לאומי זה לא מס הכנסה

אמנות הביטוח לאומי חלות רק על מרכיב הביטוח לאומי ולא על מרכיב המס בריאות (כיסוי רפואי)- כך שגם אם עברת למדינת אמנה לא תהיה פטור מתשלום 5% מההכנסות שלך כל עוד אתה נחשב כתושב לצורכי ביטוח לאומי בישראל.

לעתים המוסד לביטוח לאומי שולח אישור לגבי ניתוק תושבות מישראל. אישור זה אינו מחייב את רשות המס – שהיא רשות נפרדת ועצמאית.

חלק מהאישורים ששולח המוסד לביטוח לאומי לגבי ניתוק תושבות מציינים שהניתוק התרחש על סמך ההצהרה של האדם בלבד. נוסח כזה עלול להתפרש כזה שאינו מחייב את המוסד לביטוח לאומי כלל אלא רק הצהרה של האדם עצמו. כלומר, לעיתים קרובות אין האישור מבטיח כי אינכם תושבים בישראל וכי אינכם חייבים בתשלום דמי ביטוח ומס בריאות לאומי מלאים.

כל מקרה לגופו

וכאמור לעיל, ניתוק וביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי אינו כדאי, משתלם או אפשרי תמיד ויש לבדוק כל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו. ההחלטה בנדון חייבת להתקבל לאחר מתן הדעת לכלל ההשלכות במס הכנסה (בישראל ובחו”ל) ובביטוח לאומי ורק לאחר היוועצות במומחים בדבר.

כמו כן, ניתוק התושבות לצרכי מס מישראל וביטולה אינו משימה פשוטה. זה שאתם משלמים מס או ביטוח לאומי במדינה אליה היגרתם אינו אומר שאתם פטורים על הכנסותיכם בחו”ל. עדיין יש לבדוק את ניתוק התושבות כאמור לעיל.

קבלו מידע נוסף או התייעצו עם המומחים

האופציה לתגובות נסגרה בינתיים עבור כתבה זאת