תחזית מזג האוויר באיזור אגם גארדה (כולל סירמיונה, ריבה דל גארדה, לציזה, פסקיירה דל גארדה ועוד)

גארדה

גארדה תחזית

סירמיונה

סירמיונה תחזית

ריבה דל גארדה

ריבה דל גארדה תחזית

לציזה

לציזה תחזית

פסקיירה דל גארדה

פסקיירה דל גארדה תחזית

לימונה סול גארדה

לימונה סול גארדה תחזית

ריביירה גורדונה

גורדונה ריביירה תחזית

מלצ׳סינה

מלצ׳סינה תחזית