מזג האויר ואירועים קרובים במיאמי, פלורידהאירועים קרובים במיאמי